Kamer voor hardere aanpak weigerouder!

De Tweede Kamer wil dat ouders die zich na een echtscheiding niet houden aan een omgangsregeling en hun kind weghouden bij hun ex-partner harder worden aangepakt. De Kamer roept het kabinet op snel met voorstellen te komen en niet nakomen van de omgangsregeling strafbaar te stellen.

Lees meer

Belangrijke onderwerpen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Mediation

Erkenning & gezag

Ouderschapsplan

Jeugdzorg

Laatste nieuws

Alimentatie gaat per 1 januari 2019 met 2% omhoog

De alimentatie gaat per 1 januari 2019 met 2 procent omhoog. Jaarlijks wordt door de minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging geldt zowel voor alimentaties die door de rechter zijn opgelegd als voor alimentaties die door partijen samen zijn afgesproken. De verhoging vindt automatisch plaats, er hoeven dus geen nieuwe afspraken gemaakt te worden.

Voorgaande jaren:

01-01-2018 01-01-2017 01-01-2016
1,5 % 2,1 % 1,3 %

Indexeringspercentages vanaf xxxx

Alimentatie van 12 naar 5 jaar.

De Tweede Kamer wil de partneralimentatie na een echtscheiding terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Een voorstel van die strekking van VVD, D66 en PvdA kan rekenen op een ruime meerderheid, bleek donderdag tijdens een debat. Lees meer......

Rectificatie richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag

Rectificatie richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag

In de richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag (2018 R003), afkomstig van het College van procureurs-generaal, en gepubliceerd in Stcrt. 2018, 12 maart 2018, nr. 13539 is tweemaal in de beschrijvende tekst opgenomen dat het strafrecht als ultimum remedium wordt ingezet. Lees meer......

Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over een mogelijk incorrect politie voorschrift en de schijnbare willekeur bij het handhaven van een omgangsregeling (ingezonden 29 augustus 2018). Lees meer......

Verdwenen vaders

Voor deze generatie kinderen kwam het co-ouderschap te laat: de vader verdween na een scheiding uit beeld

Bij de eerste grote scheidingsgolf vanaf de jaren zeventig verdween één op de vijf vaders buiten beeld, blijkt uit een groot onderzoek onder hun nu volwassen kinderen. ‘De loyaliteit sloeg door naar één kant.’ Lees meer....

20 procent verliest contact met vader na scheiding, gevolgen zijn groot!

‘Ouders die na een scheiding het contact met hun kinderen verliezen hebben daar grote moeite mee, vooral vaders. Daar is aandacht voor nodig bij hulpverleners.’ Dat is een van de conclusies van een nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het CBS over de gevolgen van echtscheidingen op de lange termijn. Ook blijkt een op de vijf volwassenen die in hun jeugd een scheiding mee maakte zijn of haar vader niet meer te zien en een op de twintig zien de moeder niet meer. Lees meer...

Social media