In de linker kolom staan de middelen om met de stichting in contact te treden.
De telefoonavond is bereikbaar voor iedereen die een vraag heeft, hulp zoekt of een luisterend oor nodig heeft.
Voor donateurs is er de helpdesk en voor informatie of een gesprek kunt u gebruik maken van de telefoonavond. Mocht u schriftelijk willen reageren of een vraag stellen, dan kan dit naar de postbus gestuurd worden.

Kleine noot

De Stichting werkt met medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten voor lotgenoten. De beschikbare telefoonavond is dan ook zorgvuldig afgestemd op de mogelijkheden van deze vrijwilligers. Door u wordt getracht contact te krijgen met deze medewerkers op andere dagen dan dat zij bereikbaar zijn, kortom er worden medewerkers gebeld op hun niet-vaste telefoonavonden. Uitdrukkelijk verzoek van de Stichting is dan ook om de tijden en telefoonnummers aan te houden die worden vermeld.

Op de aangegeven tijden staan onze medewerkers u graag te woord.

Mocht een medewerker verhinderd zijn om zijn telefoonavond uit te voeren dan bestaat de kans dat u de gelegenheid krijgt om een telefoonnummer op te geven zodat u wordt teruggebeld.

Bij voorbaat dank, Het bestuur.


GET CONNECTED

Laatste tweets

Ik heb een vraag