Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Donateur worden

Ondanks dat het recht op omgang in de wet is beschreven in artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek - "Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind" - hebben jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen geen omgang (meer) met een van hun ouders. Dagelijks wordt het kinderen en ouders onmogelijk gemaakt om normale omgang met elkaar te hebben. De verzorgende ouder verzet zich met alle mogelijke middelen tegen een omgangsregeling van de kind(eren) met de ex-partner. Ook als onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming heeft uitgewezen dat er geen enkele reden is om een omgang te blokkeren - en de Rechtbank een omgangsregeling heeft uitgesproken - kan de ouder zich ongestraft blijven verzetten. De Stichting de Dwaze Vaders heeft daarom als doelstelling:

"Het waarborgen van het contact met beide ouders voor kinderen na (echt)scheiding."

Voor € 3,00 per maand, € 18,00 per half jaar of € 36,00 per jaar kunt u donateur worden van de Stichting

Help ons om onze doelstelling te bereiken

Donateur registratie

Vul de gevraagde gegevens in!

Velden gemerkt met * zijn verplicht

dag
maand
jaar
Wij vragen u hieronder enkele punten m.b.t. uw scheiding en de omgang met uw kinderen om een beter beeld te kunnen krijgen.
dag
maand
jaar

Hierbij machtig ik Stichting Dwaze Vaders tot wederopzegging de donatie van
af te schrijven van onderstaande rekening.
Het IBAN rekeningnummer zonder spaties invullen s.v.p.

Bedankt namens de administratie
dag
maand
jaar

Social media