Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Geschiedenis

Stichting "De Dwaze Vaders" is opgericht op 21  september 1989 om de belangen te behartigen van ouders en kinderen die na (echt)scheiding geen omgang met elkaar hebben. 

Door de ingewikkelde wet & regelgeving en het freewheelen van verschillende instanties werd het oprichten van de Stichting Dwaze Vaders een ernstige noodzaak en is ook nu nog bittere noodzaak.

Niemand wordt wijs uit de wet en regelgeving, daarom is de Stichting van groot belang gebleken. Door het blijven zoeken naar medestanders, het aanvechten van uitspraken, de politiek aanschrijven, regioavonden houden, landelijke dagen organiseren, regio's opzetten waar iedereen zijn verhaal kwijt kan, advocaten zoeken die het eens zijn met de doelstelling van de Stichting, met advies en raad bijstaan van lotgenoten enz. enz.

Social media