Kamer voor hardere aanpak weigerouder!

De Tweede Kamer wil dat ouders die zich na een echtscheiding niet houden aan een omgangsregeling en hun kind weghouden bij hun ex-partner harder worden aangepakt. De Kamer roept het kabinet op snel met voorstellen te komen en niet nakomen van de omgangsregeling strafbaar te stellen.

Lees meer

Belangrijke onderwerpen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Mediation

Erkenning & gezag

Ouderschapsplan

Jeugdzorg

Laatste nieuws

Alimentatie gaat per 1 januari 2020 met 2,5% omhoog

De alimentatie gaat per 1 januari 2020 met 2,5 procent omhoog. Jaarlijks wordt door de minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging geldt zowel voor alimentaties die door de rechter zijn opgelegd als voor alimentaties die door partijen samen zijn afgesproken. De verhoging vindt automatisch plaats, er hoeven dus geen nieuwe afspraken gemaakt te worden.

Voorgaande jaren:

01-01-2019 01-01-2018 01-01-2017
2 % 1,5 % 2,1 %

Indexeringspercentages vanaf 19xx

Wijziging Partner alimentatie per 1 januari 2020

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel partneralimentatie, dat eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen, ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat het voorstel wet wordt. De wet treedt waarschijnlijk al per 1 januari 2020 in werking. Lees meer......

Moeder veroordeeld voor meenemen van kind 12 jaar naar curacao

Ouders zijn verwikkeld in omgangsprocedures, OTS kind. Moeder onttrekt kind aan gezag van vader, tot ze na 4 maanden wordt aangehouden. Veroordeling tot taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf. Lees meer......

Uitspraak Rechtbank Gijzeling

Als vrouw niet meewerkt aan omgangsregeling gijzeling voor de duur van 7 dagen! Lees meer......

Alimentatie van 12 naar 5 jaar.

De Tweede Kamer wil de partneralimentatie na een echtscheiding terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Een voorstel van die strekking van VVD, D66 en PvdA kan rekenen op een ruime meerderheid, bleek donderdag tijdens een debat. Lees meer......

Rectificatie richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag

Rectificatie richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag

In de richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag (2018 R003), afkomstig van het College van procureurs-generaal, en gepubliceerd in Stcrt. 2018, 12 maart 2018, nr. 13539 is tweemaal in de beschrijvende tekst opgenomen dat het strafrecht als ultimum remedium wordt ingezet. Lees meer......

Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Vragen van de leden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over een mogelijk incorrect politie voorschrift en de schijnbare willekeur bij het handhaven van een omgangsregeling (ingezonden 29 augustus 2018). Lees meer......

Social media