Welkom

Iedereen zal wel eens een echtscheiding hebben meegemaakt, vanuit de verte of van heel dichtbij. De situatie die dan ontstaat is voor iedereen die erbij betrokken is anders. Je weet niet meer wat je moet doen om alles in het gareel te krijgen voor jezelf of je kinderen. Voor de laatsten is het al helemaal een verschrikking daar hun ideaal niet meer bestaat. Alles spat voor hen uit elkaar als een luchtballon. De schade die teweeg wordt gebracht is niet te overzien, als ze de andere ouder niet meer kunnen of mogen zien.

Dat recht wordt meestal pas actueel wanneer vader en moeder gaan scheiden. Ondanks dat het recht op omgang in de wet beschreven is ('Het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op omgang met elkaar' Burgerlijk Wetboek 1:377a) hebben jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen geen omgang (meer) met een van hun ouders.

Toch worden er dagelijks kinderen van een van hun ouders beroofd alleen omdat de verzorgende ouder zich met alle mogelijke middelen verzet tegen een omgangsregeling van hun kind(eren) met hun ex partner. Ook als onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming heeft uitgewezen dat er geen enkele reden is om een omgang te blokkeren, en de Rechtbank een omgangsregeling heeft uitgesproken, kan zo'n ouder zich ongestraft blijven verzetten. Alleen in een kortgeding is het in Nederland mogelijk om een onwillige ouder met behulp van een dwangsom of gijzeling te dwingen de uitspraak van de Rechtbank na te komen. Maar procederen kost heel veel geld en de kans op succes is gering, de meeste rechters durven geen dwangsom of gijzeling op te leggen. Gevolg van dit onrecht: je ziet als niet verzorgende ouder jaren lang je kind(eren) niet meer! Indien kinderen gaan vragen waarom zij pappa niet meer zien worden de grofste leugens verzonnen: pappa wil jou/jullie niet meer zien, Pappa is een hele slechte man en het is maar goed dat hij niet meer komt en erger, een valse incest beschuldiging! Dat deze valse verzinsels niet in het belang van het kind zijn en zelfs veel schade kan veroorzaken begrijpt elk weldenkend mens behalve de "verzorgende" ouder. De 'Stichting Dwaze Vaders'  heeft als doelstelling het waarborgen van het contact met beide ouders voor kinderen na (echt)scheiding. Er zijn legio voorbeelden van vaders die soms al jaren hun kind(eren) niet meer gezien hebben. Evenzo goed kan het ook moeders overkomen. Maar ook andere onderwerpen die van belang zijn rondom een omgangsregeling houden de stichting bezig. Men moet daarbij denken aan overleg met de landelijke politiek, Raden voor de Kinderbescherming, omgangshuizen, bemiddeling e.d.

A13

Niet nakomen van een omgangsregeling na scheiding strafbaar stellen

Ondanks een door de Rechtbank uitgesproken omgangsregeling wordt die door de ouder, waar het kind het hoofdverblijf heeft, niet nageleefd. Het Burgerlijk Wetboek schiet hierin te kort. Opnemen in het Wetboek van Strafrecht zal een preventieve werking hebben. Omgang en gezag zullen dan op gelijke manier gehandhaafd worden.

Jaarlijks zijn er duizenden kinderen die na scheiding van de ouders geen contact meer hebben met 1 van de ouders, meestal de vader. Ondanks een door de Rechtbank uitgesproken omgangsregeling. De Stichting Dwaze Vaders is al 27 jaar bezig om de omgangsregeling in het Strafrecht te krijgen omdat het Burgelijk Wetboek geen mogelijkheden biedt dit bij de verzorgende ouder af te dwingen.

Middels deze petitie (waarvoor we 40000 handtekeningen nodig hebben) willen wij dit op de agenda van de Tweede Kamer krijgen en de Tweede kamer verzoeken een Wetsvoorstel in te dienen om het niet nakomen van een omgangsregeling strafbaar te stellen en in het Wetboek van Strafrecht op te nemen. Dit zal op een breed vlak een preventieve werking hebben.

Advocaten en mediators kunnen dan niet meer tegen de verzorgende ouder zeggen: "werkt u nu maar zogenaamd mee en als alles achter de rug is dan laat u de kinderen toch niet naar de andere ouder gaan". Zij mogen immers niet aanzetten tot een strafbaar feit.

Teken daarom aub deze petitie, in het belang van al die 10 duizenden kinderen.