Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Belastingdienst en scheiding

Bij een scheiding verandert er van alles. Veel van die veranderingen zijn direct zichtbaar. Andere veranderingen merkt iemand niet direct. Toch zijn ze soms wel heel belangrijk, bijvoorbeeld voor uw belastingaangifte en toeslagen. Waar moet u op letten

In deze situaties kan het fiscaal partnerschap veranderen:

- U was getrouwd en hebt een echtscheiding of scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechtbank.
- U had een geregistreerd partnerschap, maar hebt dit laten ontbinden.
- U woonde ongetrouwd samen en gaat uit elkaar.
Bent u getrouwd, woont u niet meer samen, maar hebt u nog geen scheiding aangevraagd? Dan leeft u duurzaam gescheiden.

Wat betekent het als we duurzaam gescheiden leven?
Wanneer leeft u duurzaam gescheiden? Als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en dit niet als tijdelijk is bedoeld. De situatie is tijdelijk als u op proef uit elkaar bent. Als 1 van u definitief niet meer wil samenwonen, leeft u duurzaam gescheiden.
Duurzaam gescheiden leven stopt op het moment dat u voldoet aan twee voorwaarden:
- U hebt een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend.
- U staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven.

Woonden u en uw ex-partner in dezelfde woning? En is die woning eigendom van u, uw ex-partner of u samen? Dat kan gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting. Vaak is het dan verstandig om contact op te nemen met uw belastingkantoor.

Toeslagpartners
Gaat u duurzaam gescheiden leven? Dan blijft u toch elkaars toeslagpartner. U blijft de toeslagen samen ontvangen.

Fiscaal partnerschap
Zolang u duurzaam gescheiden leeft, blijft u fiscale partners. U moet dus aangifte doen met een fiscale partner. U kunt geen andere fiscale partner hebben U blijft fiscale partners met uw echtgenoot totdat u een scheiding hebt aangevraagd. In die tijd kunt u geen fiscale partners met iemand anders zijn. Zelfs niet als u met iemand anders samenwoont en aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet.

Alimentatie
Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner? Dan mag u de betaalde alimentatie en andere kosten van uw onderhoudsverplichtingen aftrekken. Woont uw ex in een eigen woning die (deels) uw eigendom is? Dan kunt u een deel van het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde alimentatie. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor. Betaalt u alimentatie voor uw kinderen? Dan mag u deze niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ontvangt u alimentatie voor uzelf? Dan moet u dit in uw aangifte opgeven als inkomen. Woont u in een eigen woning die (deels) van uw ex is? En verstrekt uw ex u dat woongenot vanwege een alimentatieplicht? Dan valt dat onder partneralimentatie. U moet dit in uw aangifte opgeven als inkomen. De alimentatieplicht kan blijken uit een rechterlijke uitspraak, convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst.

Verhuizing
De persoon die verhuist, moet dit doorgeven aan de gemeente. De belastingdienst krijgt deze informatie daarna van uw gemeente.
 

Fiscaal partnerschap
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u geen fiscale partners meer als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
- Uw advocaat heeft een verzoek gedaan tot scheiding, scheiding van tafel en bed, of om uw geregistreerd partnerschap te laten ontbinden bij de rechtbank.
- U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.
U bent nog wel fiscale partners als u gescheiden bent, maar op hetzelfde adres ingeschreven staat. Als u zich uitschrijft stopt dit. Staat u het jaar daarop nog steeds op hetzelfde adres ingeschreven? Dan blijft u ook in dat jaar fiscale partners, tot het moment dat u zich uitschrijft.
Gaat u tijdens het jaar uit elkaar? Dan kunt u er voor dat jaar voor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. U vult dan uw aangifte anders in.

Geregistreerd partnerschap
Bent u geregistreerde partners? En gaat u scheiden zonder tussenkomst van de rechter? Dan eindigt uw fiscaal partnerschap als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
- U staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.
- De overeenkomst tot beƫindiging is door u beiden ondertekend.

Eigen woning
Hebt u een eigen woning en gaat u uit elkaar? Dan heeft dit fiscale gevolgen voor u en uw fiscale partner.

Alimentatie
Betaalt u partneralimentatie voor uw ex-partner? Of woont uw ex-partner in een eigen woning die (deels) uw eigendom is? Dan kunt u de betaalde alimentatie en andere kosten van uw onderhoudsverplichtingen in uw aangifte aftrekken. Betaalt u alimentatie voor uw kinderen? Dan mag u deze niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ontvangt u voor uzelf partneralimentatie? Of woont u in een eigen woning die (deels) eigendom is van uw ex-partner? Dan hebt u partneralimentatie ontvangen. Dit moet u in uw aangifte opgeven als inkomen.

Heffingskortingen
Gaat u uit elkaar en hebt u een kind? Dan kunt u misschien de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen.
Als u besluit tot co-ouderschap dan kunt u onder voorwaarden ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen. Zie hier voor de voorwaarden

Voorlopige aanslag
Krijgt u een voorlopige aanslag? Pas deze dan zo snel mogelijk aan uw nieuwe situatie aan. Zo voorkomt u dat u later bij moet betalen of dat u nu te weinig terugkrijgt.

Toeslagen
Krijgt u een toeslag? Dan moet u daarvoor misschien een wijziging doorgeven.

Alle bovenstaande gegevens vind u terug bij de belastingdienst
www.belastingdienst.nl/scheiden

Social media